การดำเนินการเรื่องที่ได้มีการร้องเรียน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อ่านจากข้อร้องเรียนจองผู้ใช้บริการ​ มีผู้ร้องเรียนทุกวัน​ ขสมก.​ ก็จะมีการตอบรับโดยระบบว่าจะทำอย่างนั้น​ ทำอย่างนี้​ ถามจริง​ ๆ​ ได้ทำหรือไม่​ ถ้าทำตามที่แจ้ง​ ก็ไม่น่าจะมีเรื่องร้องเรียน​ ผู้บริหารคงต้องคิดว่่่าตะต้องทำอะไรเพิ่ม​ อย่าคิดว่่า​ ไม่เป็นไร​ มีระบบตอบให้แล้ว​ คนร้องเรียนก็คงไม่รู้หรอก​ แล้วก็ให้ร้องเรียนต่อไป​จนกว่าจะชิน​แล้วเลิกไปเอง ท่านผู้บริหารหรือ​ผู้​เกียวข้องช่วยทำงานให้คุ้มกับเงินเดือนที่มาจากภาษีหน่อยนะ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ส่งความเห็นดังกล่าวให้ผู้เกี่ยวข้อง นำไปปรับปรุงการให้บริการของพนักงาน ทั้งนี้ ขอเรียนว่า การสอบสวนพนักงานผู้กระทำผิด เพื่อพิจารณาโทษตามระเบียบขององค์การตั้งแต่บทลงโทษเบาไปหาหนัก ได้แก่ ว่ากล่าวตักเตือน ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน พักงาน และไล่ออก ทั้งนี้คณะกรรมการสอบสวนพนักงานจะต้องฟังความทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อการสอบสวนที่เป็นธรรมตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งพนักงานผู้กระทำผิดที่เคยถูกลงโทษขั้นเบาไว้แล้ว ก็จะมีการพิจารณาโทษตามลำดับของบทลงโทษเพิ่มขึ้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอบคุณที่แนะนำบริการ