การชำระค่าโดยสารโดยใช้บัตรอิเล็คทรอนิคส์ Co Brand

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากทราบว่า ค่าโดยสารคิดตามระยะทางเหมือนการซื้อตั๋วกระดาษหรือไม่ เช่น ขึ้นรถปรับอากาศสาย ปอ140 ที่เซ็นทรัลพระรามสอง เพื่อไปการเคหะธนบุรี จะหักเงินในบัตรกี่บาท