การจ้างเหมาทำความสะอาด อู่นครอินทร์ เขตการเดินรถที่ 7

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
สอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
317790
วันที่รับเอกสาร: 
13/11/2558 - 24/11/2558
วันที่ยื่นซอง: 
13/11/2558 - 24/11/2558
วันที่เปิดซองประมูล: 
25/11/2558
ราคากลาง: 
308,160.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, พฤศจิกายน 13, 2558