การจ่ายเงินที่ควรจ่ายได้ทั้งบัตร และQR code

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขึ้น140 5-70090 กระเป๋า รับการจ่ายเงินด้วยบัตรรถเมล์ แต่ไม่รับการจ่ายด้วย QR code อยากให้ปรับปรุงอบรมการใช้งานอุปกรณ์ รูปแบบวิธีการชำระเงินว่าทำได้อย่างไรบ้างให้กระเป๋าทุกๆคนเข้าใจตรงกัน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ให้บริการด้วยกิริยาที่สุภาพ อ่อนน้อม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาอบรมวิธีการรับชำระค่าโดยสารด้วย QR code เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการที่สะดวกในการใช้บริการ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ