การจำหน่ายซากอะไหล่เก่ารถยนต์โดยสารที่ไม่ใช้งาน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
500000
วันที่รับเอกสาร: 
01/11/2561 - 13/11/2561
วันที่ยื่นซอง: 
01/11/2561 - 13/11/2561
วันที่เปิดซองประมูล: 
14/11/2561
ราคากลาง: 
246,196.20
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, ตุลาคม 31, 2561