การจัดระเบียบแถวการขึ้นรถ Shuttle Bus บริเวณสถานีเตาปูน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากเสนอแนะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณดังกล่าว ดังนี้นะครับ ในทุกวันผมจะพบเห็นเหตุการณ์ลักษณะหนึ่งเกิดขึ้นเสมอ คือกรณีที่มีผู้โดยสารวิ่งออกจากแถวยาวของคนส่วนใหญ่ เพื่อที่จะเบียดขึ้นยืนบนรถบริเวณบันได มักจะมีผู้โดยสายหลายท่านวิ่งมา แต่ผู้โดยสารทั้งหมดที่มาเปิดแถวใหม่ไม่สามารถที่จะเบียดขึ้นยืนบนรถได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตามผู้โดยสารที่วิ่งออกมาเปิดแถวใหม่เหล่านั้นก็ยังคงยืนรอในจุดเดิมเพื่อที่จะขึ้นรถคันถัดไปในลำดับต้นๆ กรณีนี้ผมเห็นว่าเจ้าหน้าที่ประจำแต่ละประตูควรจะจัดการไม่ให้ผู้โดยสายกลุ่มเหล่านั้นสามารถขึ้นรถคันถัดไปได้เป็นลำดับแรกๆ เนื่องจากเป็นการเอาเปรียบผู้โดยสารคนอื่นที่ยืนรออยู่ในแถวยาวแถวเดิมแต่แรกนะครับ ผมพบเห็นเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นทุกวัน และมีความเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างมาก ผู้โดยสารกลุ่มดังกล่าวควรจะกลับไปต่อแถวในลำดับสุดท้ายตามปกติ เนื่องจากในบางครั้งผู้โดยสารบางท่านน่าจะประเมินเห็นแล้วว่าไม่สามารถที่จะเบียดยืนขึ้นไปได้ทั้งหมด แต่ก็ยังเดินออกจากแถวหลักเพื่อที่จะได้โอกาสมายืนรอเป็นลำดับต้น ๆ สำหรับคันถัดไป ทางแก้ที่ผมเสนอคือ กรณีที่มีรถอย่างต่อเนื่อง การวิ่งออกจากแถวหลักเพื่อเบียดขึ้นยืนบนบันไดควรให้อยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่เท่านั้น เช่น ระบุจำนวนคนที่จะพอเบียดได้แล้วสอบถามคนในแถวที่ต้องการจะยืนเบียด ไม่ใช่ลักษณะของการปล่อยให้คนในแถววิ่งออกมาสร้างแถวใหม่ ในลักษณะตามที่ผมเล่ามาในข้างต้น ขอเถอะครับ เข้าคิวกันแถวเดียวครับ อย่าเปิดแถวใหม่เลย คนที่เค้าเข้าแถวตามปกติตามคนส่วนใหญ่เค้าเสียประโยชน์ จากการเอาเปรียบเล็กๆน้อยๆของคนบางกลุ่ม ซึ่งอาจจะคิดว่าทุกวันมีคนทำได้ ต่อไปก็จะกลายเป็นเรื่องปกติครับ...หวังว่าจะได้รับการแก้ไขทันทีนะครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว ขอเรียนผู้ใช้บริการให้ทราบว่า การจัดคิวการใช้บริการของผู้โดยสาร ทางองค์การไม่มีอำนาจหน้าที่ เป็นจิตสำนึกในการใช้บริการรถสาธารณะร่วมกันของแต่ละบุคคลที่พึงรู้ตนเองว่าเห็นควรปฏิบัติอย่างไร (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอบคุณที่ใช้บริการ