การจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน 4 รายการ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
สอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
295310
วันที่รับเอกสาร: 
29/10/2557 - 12/11/2557
วันที่ยื่นซอง: 
29/10/2557 - 12/11/2557
วันที่เปิดซองประมูล: 
13/11/2557
ราคากลาง: 
251,500.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาตาเทรด (ประเทศไทย)
148,500.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาตาเทรด (ประเทศไทย)
148,500.00
วันที่ประกาศ: 
พุธ, ตุลาคม 29, 2557