การจัดซื้อเครื่องโรเนียวดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีสอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
260000
วันที่รับเอกสาร: 
28/09/2559 - 12/10/2559
วันที่ยื่นซอง: 
28/09/2559 - 12/10/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
13/10/2559
ราคากลาง: 
260,000.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด
260,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด
256,800.00
วันที่ประกาศ: 
พุธ, กันยายน 28, 2559