การจัดซื้อเครื่องวัดแอลกอฮอล์ จำนวน 62 เครื่อง

วันที่ประกาศ: 
27/03/2562
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีคัดเลือก
ราคากลาง: 
4,891,800.00 บาท