การจัดซื้อเครื่องมือสื่อสาร จำนวน 4 รายการ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
สอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
141000
วันที่รับเอกสาร: 
14/10/2557 - 28/10/2557
วันที่ยื่นซอง: 
14/10/2557 - 28/10/2557
วันที่เปิดซองประมูล: 
29/10/2557
ราคากลาง: 
136,785.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท เอสพีเค ซาวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด
106,400.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท เอสพีเค ซาวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด
106,400.00
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, ตุลาคม 14, 2557