การจัดซื้อผ้าปิดจมูกแบบคาร์บอนกรองสารพิษ จำนวน 68,460 ชิ้น

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
5000000
ราคากลาง: 
483,327.60
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท ณัฐพล ซัพพลาย (เอ็นเอสฟิ) จำกัด
483,327.60
บริษัท ZNPT CO.,LTD
659,269.80
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท ณัฐพล ซัพพลาย (เอ็นเอสฟิ) จำกัด
476,139.30
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, ธันวาคม 3, 2561