การจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
420510
ราคากลาง: 
420,510.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท โซลูซั่นส์ เมคเกอร์ จำกัด
420,510.00
บริษัท จี.อาร์.ซัพพลาย (1997) จำกัด
428,000.00
บริษัท ทีจีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
429,628.54
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท โซลูซั่นส์ เมคเกอร์ จำกัด
417,300.00
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, พฤศจิกายน 13, 2561