การจอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 13 กันยายน 57 รถโดยสาร สาย 137 เลขทะเบียนข้างรถ 44063 เลขทะเบียนรถ 12-2970 กทม ขณะที่รถจอดมีผู้โดยสารกำลังจะก้าวขึ้นรถ แต่รถโดยสารกลับขยับรถออก ทำให้ผู้โดยสารเกือบจะตกรถ จึงเรียนมาเพื่ออยากให้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารด้วยค่ะ

ขอความกรุณาท่านผูร้องโปรดระบุเวลาที่เกิดเหตุที่ชัดเจน เนื่องด้วยพนักงานอาจมีการเปลี่ยนกะการทำงาน