การคิดค่าโดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เรียน เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง วันที่ 16 พ.ค. 2562 เวลา 06.20 น. ผมโดยสารรถปรับอากาศสีฟ้า สาย 140 มากับหลาน ขึ้นจากป้ายรถเมล์หน้าซอย พระราม 2 (88) ซอยโฟส์โมส เพื่อจะไปลงการเคหะธน และบริเวณป้ายวัดกำแพง โดยผมตีตั๋วโดยสารให้หลานเพื่อมาลงการเคหะธน พนักงานเก็บค่าโดยสาร 20 บาท ผมโดยสอบถามเจ้าพนักงานเก็บค่าโดยสารว่า ค่าโดยสารควรเก็บ 15 บาทหรือป่าว เค้าให้ดูตารางเก็บค่าโดยสารที่ปิดไว้ (ผมอยากแนบไฟล์รูปให้ดูด้วย) ถ้าดูจากตารางแล้ว -แสมดำ - บางกระดี 15 บาท -แสมดำ - บ้านสะแกงาม 15 บาท -แสมดำ - แยกถนนบางขุนเทียน 15 บาท ****** ซึ่งดูจากระยะแล้ว ผมขึ้นซอยโฟส์โมส มาลงเคหะธน ก็ยังไม่ถึงแยกถนนบางขุนเทียน ก็ควรจะเก็บ 15 บาท หรือป่าว ******* ******* ถ้าต้องเสีย 20 บาท เท่ากับว่าราคาค่าโดยสารรถปรับอากาศสีฟ้า จากเดิมระยะนี้ผมเสียอยู่ที่ 11 บาท ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 20 บาท คิดเป็นการปรับเพิ่ม 45% จากราคาเดิมหรือป่าวครับ ซึ่งรถปรับอากาศเดิมปรับขึ้นมาจาก 11 บาทเป็น 13 บาทผมยอมรับได้ และรถปรับอากาศสีฟ้าปรับเพิ่มจากเดิม 11 บาทเป็น 15 บาทก็ยังพอรับได้นะครับ ******* และผมเองมาลงป้ายวัดกำแพง ได้กดกริ่งหลังจากรถเมล์ไปออกจากป้ายหน้าเซ็นทรัลมาแล้ว แต่รถเมล์ไปจอดส่งพร้อมบริเวณดังกล่าวด้วย ผมได้ร้องเรียนมาหลายครั้ง เลยไม่แน่ใจว่าป้ายนี้ยังมีอยู่หรือป่าว หรือทำการยกเลิกป้ายไปแล้ว อ้างอิง ตัวโดยสารปรับอากาศเลขที่ 3735165

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบอัตราค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 140 (สีฟ้าใหม่) จากถนนพระราม 2 ซอยโฟโมสไปลงเคหะธนบุรี ราคา 20 บาท ตามตารางราคาค่าโดยสารที่กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้กำหนด ขสมก. มีหน้าที่จัดเก็บและปฎิบัติตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด (ขอบคุณที่ใช้บริการ) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ