การคิดค่าบริการเกินราคากว่าความเป็นจริงและพฤติกรรมหยาบของ ปอ.145

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
เมื่อเช้าวันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 07.35 น. โดยประมาณ ผมได้นั่งรถเมล์ ปอ. 145 สีฟ้า ตรงบริเวณแยกลำสารี เพื่อเดินทางไปทำงานที่ ปากซอยลาดพร้าว 101 ซึ่งปกติรถสาย 145 จะไม่จอดบริเวณแยกลำสารี เมื่อถึงป้ายหน้าเดอะมอลล์บางกะปิ ผมก็ได้ชำระค่าโดยสารเป็นธนบัตรฉบับ 20 บาท และได้แจ้งกับพนักงานเก็บค่าโดยสาร ว่าลงป้ายลาดพร้าว 101 โดยพนักงานคนดังกล่าวได้ฉีกตั๋วราคา 20.00 บาท ซึ่งผมเกิดข้อสงสัยจึงได้สอบถามว่าทำไมถึงราคาแพงจัง ปกติผมนั่งรถร่วมปอ. 8 จะอยู่ที่ประมาณ 14.00 บาท และพนักงานท่านนั้นได้ตะคอกกลับว่า ถูกแล้วคะ ขั้นต่ำเริ่มที่ 15.00 บาท คุณลงลาดพร้าว 101 ก็ต้อง 20.00 บาท ผมจึงบอกว่าไม่เป็นไรครับ ผมจะสอบถามกับสายด่วน 1348 เอง ซึ่งเจ้าหน้าที่สายด่วน ก็ได้แจ้งว่า ราคาที่ถูกต้องควรเป็น 15.00 บาท ผมจึงได้ฝากเรื่องและร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่ควร และไม่สุภาพของพนักงานท่านนั้น แต่เรื่องมันควรจะจบ แต่พนักงานเก็บค่าโดยสารท่านนั้น ยังกลับมาต่อว่าผม ว่าเรื่องมากจะโวยวายทำไม ปกติจะไม่รับผู้โดยสารที่ป้ายแยกลำสารี การคิดราคาจึงคิดจากป้ายแยกกรุงเทพกรีฑา ซึ่งเป็๋นการพูดที่เสียงดัง ทำให้ผมรู้สึกอับอาย และไม่พอใจกับพฤติกรรมของพนักงานท่านนั้นเป็นอย่างมาก จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจ พิจารณาเรื่องนี้เป็นการเร่งด่วน กริช 0835481080

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรียกพนักงานมาอบรมกำชับให้ตระหนักถึงหน้าทีของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ จัดเก็บค่าโดยสารตรงตามตารางที่กำหนด ตรวจสอบความต้องถูกครั้งเมื่อได้รับการชำระเงินค่าโดยสาร เพื่อความถูกต้องเป็นธรรมและไม่เป็นการเอาเปรียบผู้ใช้บริการ แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ