การขับรถไม่จอดป้ายสาย542

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ป้ายที่อยู่ตรงโรงพยาบาลพระมงกุฏ ก่อนออกอนุสาวรีย์ วิ่งขวาไม่จอดป้ายเลย สักคันยกเว้นมีคนลงหรือนายตรวจอยู่ ตกลง จอดไหมป้ายนี้ วันนีเเจออีกแล้ว เบอร์22 ถามกระเป๋าเงียบตลอด

เรียนท่านผู้โดยสาร ขสมก.ได้รับทราบเรื่องแล้ว ซึ่งขั้นตอนต่อไปจะได้ทำหนังสือถึงบริษัทรถเอกชนร่วมบริการสายปอ. 542 ซึ่งเป็นรถของบริษัท ชัยวิเศษแทร์นสปอท จำกัด ให้กำชับพนักงานขับรถทุกคันจอดรถรับ-ส่งผู้โดยสารทุกป้าย และให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับขององค์การอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะพิจารณาโทษสถานหนักต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ