การขับรถของพนักงาน​ขับรถ​ เลขข้าง​รถ​ 547-14

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
​เลี้ยวกลับรถตัดหน้ารถเลนขวาสุดจากเลนกลางกระทันหัน​ อันอาจก่อให้เกิดอันตราย​ เมื่อ​21/6/62​ เวลา​18.02 มีภาพ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 547 กลับรถตัดหน้ารถที่มาฝั่งตรงข้ามนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ กำชับพนักงานประจำรถมิให้ประพฤติเช่นนี้อีก จึงเรียนมาเพื่อทราบ