กลุ่มปฏิบัติการเดินรถที่ 3 อู่หนองเชียงโคต

เขตการเดินรถที่ 7
ที่อยู่: 
4 หมู่ 6 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์: 
02-1471457-58
อีเมล์: 
แผนที่: 

Geolocation is 13.9555258, 100.3460384