กลุ่มปฏิบัติการเดินรถที่ 1

เขตการเดินรถที่ 8
ที่อยู่: 
999/1 หมู่ 1 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์: 
0-2936-2790-1
อีเมล์: 
แผนที่: