กลุ่มปฏิบัติการเดินรถที่ 1

เขตการเดินรถที่ 7
ที่อยู่: 
82/3 หมู่ 3 ซอยท่าอิฐ ถนนรัตนาธิเบศน์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์: 
0-2594-3306 ต่อ 14, 15
อีเมล์: 
แผนที่: