กลุ่มปฏิบัติการเดินรถที่ 1 อู่บางเขน

เขตการเดินรถที่ 1
ที่อยู่: 
113 ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
เบอร์โทรศัพท์: 
02-5214554
อีเมล์: 
แผนที่: 

Geolocation is 13.869459825771, 100.592625990604