กลุ่มปฏิบัติการเดินรถที่ 1 อู่คลองเตย

เขตการเดินรถที่ 4
ที่อยู่: 
148 ถนน สุนทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์: 
02-2494025
อีเมล์: 
แผนที่: 

Geolocation is 13.7159647348066, 100.56532832954