กรุณาให้ความสนใจแก่ผู้ร่วมใช้ถนนอย่างผู้ขี่จักรยานด้วย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ดิฉันขี่จักรยานไปทำงานที่ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะเป็นประจำ โดยขับชิดซ้ายของถนน ทำให้ไม่เห็นรถที่ตามหลังมา แต่ดิฉันสังเกตพบว่า รถเก่ง รถกระบะส่วนบุคคล ซึ่งมีขนาดเล็กกว่ารถเมล์ เมื่อเห็นจักรยานข้างหน้ามักรถเบี่ยงขวาเล้กน้อย เพื่อมิให้เฉี่ยวชนจักรยาน แต่ทำไมรถเมล์ของท่าน หรือรถร่วมเอกชนซึ่งมีขนาดใหญ่ มักไม่ค่อยขับเบี่ยงหลบจักรยาน กลับขับเร็วและเบียดจักรยานที่ขี่ชิดซ้ายจนดิฉันตกใจเกือบถูกเฉี่ยวชนหลายครั้ง จึงขอให้ผู้บริหาร ขสมก. กรุณาให้ความสนใจแก่ผู้ร่วมใช้ถนนอย่างผู้ขี่จักรยานด้วย ผู้ขับขี่จักรยานก็เป้นเจ้าของถนนเช่นเดียวกับรถชนิดอื่น ถนนบ้านเรามักมีข่าวจักรยาน จักรยานยนต์ถูกเฉี่ยวชนจากรถใหญ่ บางครั้งมิใช่เรื่องที่ป้องกันไม่ได้ หากแต่ป้องกันได้ตามวิสัยของผู้ขับขี่ที่ดีที่อยู่ในภาวะเช่นนั้น แต่มิได้ป้องกันเท่าที่ควรจึงเป็นเรื่องประมาท จนทำให้มีคนตาย คนพิการ ก่อเวรสร้างกรรมกันต่อไป ในเรื่องนี้ ดิฉันคาดหวังว่าจะได้รับการแก้ไข และดิฉันคาดหวังต่อไปว่าจะไม่ตาย หรือพิการ เพราะความประมาทของรถเมล์

ขสมก.รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง เราจะจัดส่งเรื่องของท่านไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบเพื่อแจ้งให้พนักงานทุกๆสายของ ขสมก.รับทราบและใช้ทางอย่างระมัดระวังเพื่อความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ยวดยานพาหนะร่วมทางอื่นๆ จึงเรียนมาเพื่อทราบ