กรุณาตรวจสอบคิวการปล่อยรถเมล์สาย 558 ด้วยครับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
กรุณาตรวจสอบจำนวนและคิวการปล่อยรถเมล์สาย 558 ด้วยครับ เวลาไม่มีความแน่นอน โทรสอบถามเวลารถออกแล้ว แต่มารอไม่เคยรถสักครั้ง จำนวนรถน้อยมากๆ แล้วรถยังไปเสียกลางทางอยู่บ่อยครั้ง ล่าสุดผมรถตั้งแต่เวลา 4.40 น. 6.00 น. รถก็ยังไม่มา ขอความกรุณาเป็นอย่างสูงครับ จัดตารางการวิ่งให้ตรงเวลาด้วยครับ และจำนวนรถแต่ละสายต่างกันเกินไป สาย 554 จากสุวรรณภูมิ มีเยอะมากๆ แต่สาย 558 จะมาสักคันต้องใช้เวลาอย่างน้อยที่สุดคือ 30 นาที ผมว่าใช้เวลามากเกินไปครับ รบกวนปรับปรุงตารางการวิ่งด้วยครับ ผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้บริการไปทำงานอยู่บ่อยครั้งเดือดร้อนมากๆ ครับ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

เรียนท่านผู้ร้อง ได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้แก้ไขเรื่องจัดการเดินรถให้สอดคล้องกับความต้องการใช้บริการของผู้โดยสารเพื่อความสดวกและรวดเร็วในการเดินทาง จึงเรียนมาเพื่อทราบ