กราบขอบคุณ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ไม่ได้ร้องเรียนนะค่ะ จะขอบคุณคะ ขอบคุณสำหรับการวิ่งรถด่วนพิเศษสาย142 ถึงไวมากไม่สายแล้วคะ ขอให้มีทุกจันทร์ถึงศุกร์เลยนะค่ะ ขอบคุณมสกๆๆคะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการให้บริการ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ