กระเป๋าใส่เหรียญสีชมพูหล่นบนรถเมล์สาย 79 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ตอนเย็น

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
กระเป๋าใส่เหรียญสีชมพูข้างในมีข้อมืออยู่หล่นเมื่อ วันที่ 11 กรกฎาคม

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ตรวจสอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ไม่พบเห็นสิ่งของที่แจ้ง กรณีลืมสิ่งของบนรถโดยสารประจำทาง เพื่อความรวดเร็วในการติดตามสิ่งของคืน ผู้ใช้บริการสามารถโทรสายด่วน Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ มีเจ้าหน้าที่ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวเพื่อติดตามสิ่งของให้ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ