กระเป๋าสาย1 มินิ รอบ 20.30 น. 6/6/63 บริการดีมาก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
กระเป๋าสาย1 มินิสีส้ม รอบ 20.30 น. 6/6/63 (ตรงป้ายห้างไอแอม ไชน่าทาวน์) บริการดีมากใส่ใจทุกคน สวัดดี/ขอบคุณทุกครั้งเมื่อรับ/ทอนเงิน เมื่อคนขึ้นลง ส่งสัญญาณแจ้งคนขับทุกครั้ง กิริยาสุภาพ ประทับใจมากค่ะ อยากให้สาย1 มี พนักงานที่บริการประทับใจแบบนี้หลายๆคน เพราะส่วนมากสาย 1 ขับรถเร็วกระเป๋าพูดไม่สุภาพ เจอแบบนี้ตลอด

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.ได้รับทราบเรื่องที่ท่านได้กรุณาแจ้งข้อมูลความประทับใจพนักงานเก็บค่าโดยสารมินิบัสสาย 1 ในการปฏิบัติหน้าที่ นั้น ด้วยมินิบัสสาย 1 ปัจจุบันมีรถที่ให้บริการอยู่เป็นจำนวนมาก รบกวนขอรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น สาย/ เบอร์รถ /ทะเบียนรถ /วันเวลาสถานที่/ หรือภาพถ่ายที่สามารถมองเห็นทะเบียนรถได้อย่างชัดเจน เพื่อดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการและข้อมูลของท่าน จึงเรียนมาเพื่อทราบ