กระเป๋ารถเม สีแดงขาว สาย71 พูดกับลูกค้าไม่ดี

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 71 ขึ้นจาก นวมินทร์ 42 เวลา 7.30 นาที เราขึ้นรถมาก็ได้ยืนจึงจับเหล็กที่เบาะ ไม่ได้ยืนขวางประตู แต่แค่เบาะนั้นมันตรงเยื้องตรงข้าวประตู ด็ชำระเงิน ยืนสักพักพนง.มาแตะๆขวางประตูไปยืนข้างในไป เราก็ค่ะ ก็ยืนข้างใน น้ำเวียงไม่มีหางเสียง ป้ายต่อไป ผู้ชายมายืนตรงเนาไม่เห็นบอกเห็นห้าม เราก็มองอ้าวทำไมไล่เราไม่ยอกคนนั้น ผู้โดยสารขึ้นมาก็บ่นค่าโดยสารๆไมไม่จ่ายวุ้ย คือกริยาไม่สมควรค่ะ พูดมีหางเสียงหรือมีน้ำเสียงที่ดี ผ฿โดยสารจะรู้สึกดีกว่านี้นะคะ ทะเบียน 11-9941 ค่ะ ปรับปรุงการบริการป้าเค้าสักนิดนะคะ แค่หน้าบูดบึ้งก็แย่ละทำน้ำเสียงกระแทกบ่นลูกค้าตลอดทางมันแย่กว่าค่