กระเป๋ารถเมสาย 145 เสริมตลาดแฮปปี้แลน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สาย 145 ทะเบียน 4681 กระเป๋ารถเม ผู้หญิงรูปร่างอวบหน่อยๆ พูดจาไม่สุภาพค่ะ ผู้โดยสารถามดีๆ แต่ตอบกวนค่ะ รบกวนช่วยปรับปรุงด้วยนะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ