กระเป๋ารถเมล์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
สาย365-13 บางพลี ทะเบียนรถ 10-1599 กระเป๋ารถเมล์ตะคอกใส่ผู้โดยสาร ช่วยอบรมด้วยนะคะ

ร้องเรียนที่ 1584