กระเป๋ารถเมล์ 138 อู่ราชประชา ทะเบียน 16-1360

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
กระเป๋ารถเมล์ 138 (ผู้หญิงอวบผิวดำ) ทำพฤติกรรมไม่เหมาะสม นั่งขวางผู้โดยสาร ไม่ให้ผู้โดยสารนั่ง ทำท่าทีก้าวร้าว พูดจาไม่ดี 22 ธ.ค. 63 เวลาประมาณ 5 โมงเย็น ขึ้นจาก bts หมอชิตไปลงกิโล.9 รบกวนตักเตือนหรืออบรมพนักงานด้วย ถ้าไม่ชอบงานบริการก็ไม่ควรมาเป็นพนักงาน

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ