กระเป๋ารถเมล์ สาย156 บริการไม่ดี

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
กระเป๋ารถเมล์มีกิริยาอารมณ์เสียใส่ ทะเบียนรถ 11-9057 เวลาใช้บริการ 17:30 วันที่4ธันวาคม2562