กระเป๋ารถเมล์ให้บริการดี สุภาพมากค่ะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ใช้บริการรถเมล์ สาย 29 (รถสีแดง ทะเบียน 11-9581 กทม.) วันที่ 19/02/62 เวลาประมาณ 15.00น. กระเป๋ารถเมล์ให้บริการดีมากๆค่ะ พูดเพราะและสุภาพมาก มีservice-minded สุดๆ ขอบคุณสำหรับบริการดีๆนะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ