กระเป๋ารถเมล์ใส่แมส แต่ไม่ยอมดึงขึ้นมาปิดปาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 รถเมล์สีฟ้าสาย 21 จุฬา-คู่สร้าง ทะเบียน 16-1298 เที่ยวไปคู่สร้าง เวลารถออกจากป้ายสยามประมาณ 1 ทุ่ม 1. กระเป๋ารถเมล์หละหลวมในการป้องกันโควิด โดยได้กระทำการถอดแมส (เดี๋ยวใส่ เดี๋ยวถอด) และในระหว่างที่กระเป๋ารถเมล์พูด ก็ไม่ใส่แมส ดึงแมสออก ซึ่งเป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมเป็นอย่างมาก ไม่ควรเกิดขึ้นกับรถสาธารณะแบบนี้ 2. ปล่อยให้ผู้โดยสารไม่ใส่แมสขึ้นมาบนรถประจำทาง ซึ่งควรจะตักเตือน แต่ก็เพิกเฉยกัน รบกวนพิจารณาด้วยนะคะ ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ