กระเป๋ารถเมล์แสดงกิริยาไม่สุภาพ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
พนักงานกระเป๋ารถเมล์ผู้หญิง ทะเบียน 11-9848 แสดงพฤติกรรมไม่สุภาพตะหวาด ขึ้นเสียง ทำอารมณ์เสียใส่ลูกค้า คนได้ยินเกือบทั้งรถ ทั้งๆที่ลูกค้าคนนั้นแค่ถามทาง เพราะเค้ามาจากต่างจังหวัด แต่พนักงานขับรถผู้ชายสุภาพมีการตอบคำถามแทนกระเป๋ารถเมล์คนนั้น

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ ดูแลเอาใจใส่ มีน้ำใจเอื้อเฟื้อกับผู้โดยสาร ให้ได้รับความสะดวกปลอดภัยและพึงพอใจในการใช้บริการ(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)