กระเป๋ารถเมล์สาย8

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
กระเป๋ารถเมล์สาย8 เลขข้างรถ39-101 รบกวนแจ้งอย่างเป็นทางการ หากมีนโยบายไม่รับค่าโดยสารเป็นเหรียญสตางค์ และให้พนักงานตบแขนผู้โดยสารหรือพูดจาเสียดสีได้โดยไม่คำนึงถึงมารยาทพื้นฐาน

เรียน คุณผู้แจ้งบริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้วขอเรียนว่าให้ท่านแจ้งเรื่องร้องเรียนพร้อมรายละเอียดข้อมูลได้ที่ กรมการขนส่งทางบก หมายเลข Call center1584 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอขอบคุณที่ใช้บริการ