กระเป๋ารถเมล์สาย516 7-3037

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
กระเป๋ารถเมล์สาย 516 เวลาประมาณ18:45 แจ้งกระเป๋าโดยชัดเจนว่าลงคนละที่แต่กระเป๋าคิดเงินราคาเดียวกันแล้วพอเราทักเค้าทำสีหน้าไม่พอใจใส่เรา

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ