กระเป๋ารถเมล์สาย509ต่อว่าผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย509รอนานมา และด้วยความไม่รู้ว่าเป็นรถเสริมก็ถามดีๆแต่กลับโดยต่อว่ากลับมา และไล่ลงจากรถ เลขทะเบียนรถ 12-5872

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ