กระเป๋ารถเมล์สาย45 บริการดีมากกกกกก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
นั่งรถเมล์สาย45 เลขรถ 3-40452 ทะเบียน 12-0348 พูดจาดี บอกทุกป้ายรถ กล่าวทักทาย อยากจะมอบโล่ให้เลย ดีจริงๆประทับใจสุด

ชมเชย เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ ขสมก.