กระเป๋ารถเมล์สาย 510 ยกมือไหว้ขอบคุณลูกค้าด้วยค่ะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ดิฉันขึ้นรถเมล์สาย 510 จากเซียร์รังสิต เวลา 19.53น. กระเป๋ารถเมล์พูดจาดี เวลาเก็บเงินยกมือไหว้ขอบคุณลูกค้าแบบจริงใจ รถเลข 1-70352 ,16-2400

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ