กระเป๋ารถเมล์สาย 168 ตัดระยะหน้าราม

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
กระเป๋ารถเมล์พูดจาดี บริการดี มาก 2-70227 16-2092 ขึ้นจากอนุสาวรีย์ประมาณ 19.20

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยพนักงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ