กระเป๋ารถเมล์สาย 136

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชื่นชมกระเป๋ารถเมล์สาย 136 ชื่อคุณอธิราช แก่งจันทร์ ค่ะ พูดจาสุภาพเรียบร้อยตั้งแต่ผู้โดยสารขึ้นรถ น้ำเสียงสุภาพมาก และพูดคำว่า "ครับ" ต่อท้ายทุกประโยค เห็นแล้วประทับใจมากค่ะ