กระเป๋ารถเมล์วางกระเป๋าส่วนตัวบนที่นั่งผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลาประมาณ 16.50 น. รถเมล์สาย522 หมายเลข 1900-32 กระเป๋ารถเมล์ได้นำกระเป๋าสัมภาระส่วนตัววางบนเก้าอี้ผู้โยสาร ในขณะที่ตัวเองกำลังเก็บค่าโดยสารอยู่ ทำให้ผู้โดยสารที่มีจำนวนเกินที่นั่งไม่ได้นั่งตามสิทธิ์ที่พึงจะได้รับ และเมื่อดิฉันสอบถามว่าเป็นกระเป๋าของใคร ได้รับการตอบกลับมาว่าเป็นของเขา ถ้าอยากนั่งก็รอหน่อยเดี๋ยวไปหยิบออกให้ แต่ก็ยังไม่ได้หยิบออกให้ในทันทีหลังเหิดการทักท้วงยังเดินหน้าเก็บค่าโดยสารคนอื่นต่อไป (อันนี้เข้าใจได้) แต่เมื่อเก็บค่าโดยสารเสร็จแล้วก็เดินมายังกระเป๋าของตัวเองและนั่งลงที่นั่งเพื่อเก็บของตัวเองอีกสักพักนึง ถึงจะเรียกผู้โดยสารที่ยืนอยู่ลงไปนั่ง ส่วนตัวดิฉันคงไม่เท่าไรเพราะนั่งไปแค่3ป้ายก็ลงแล้ว แต่มีผู้โดยสารที่อายุเข้าเลข6แล้ว กรณีนี้หวังว่าจะได้รับการพิจารณาและแก้ไขจากทาง ขสมก. นะคะ จากเสียงคนใช้บริการขนส่งสาธารณะ ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ