กระเป๋ารถเมล์พูดจาไม่เหมาะสม

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
กระเป๋ารถเมล์สาย 510 ชื่อ อรัญญ แพงศรี หมายเลขข้างรถ 1 44102 เลขทะเบียนรถ 12 5234 ผมขึ้นรถเมื่อวานที่จตุจักรเมื่อวานตอน 17.30 ขึ้นมาก็จ่ายเงิน บอกที่ที่จะไปยืนตังให้แล้วก็พูดจาไม่ดี ทำหน้าไม่เต็มใจบริการ คราวหลังถ้าไม่อยากทำงานก็บอกให้เขาลาซะนะคับ ไม่ใช่มาพูดจาทำหน้าไม่อยากจะเต็มใจทำงาน แบบนี้มันน่าเบื่อคับ รอรถนานแล้วยังมาเจอบริการแย่ๆห่วยๆอีก ฝากอบรมพนักงานบ้างก็ดีนะคับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 510 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานเก็บค่าโดยสารให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่เก็บค่าโดยสาร หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ