กระเป๋ารถเมล์พูดจาไม่ดีและว่าผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
กระเป๋ารถเมล์สาย66ทะเบียน12-9812 พูดจาไม่ดีเลย ตอนลงทางลงประตูหลังคนเยอะฉันก็รอลงประตูหลังเพราะประตูหน้ามีคนขึ้นมาแล้วไม่อยากสวนทาง กระเป๋ารถเมล์คนนี้พลักหลังฉันให้ไปลงข้างหน้าทั้งๆที่ขาฉันก้าวจะลงอยู่แล้ว พูดตาไม่มีหางเสียง ทุกครั้งเลย หน้าตาบึ้งตลอดเวลาช่วยอบรมพนักงงานด้วยนะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ