กระเป๋ารถเมล์พูดจาดูถูกลูกค้า

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
นายบุญลอน รหัส 332389 กระเป่ารถเมล์สาย 2 ได้พูดจาพูดถูกลูกค้าผู้หญิง ว่า ผู้ชายที่ยืนหน้าประตู เขาชอบแต๊ะอั๋งผู้หญิง ผู้หญิงที่ยืนหน้าประตูคงชอบโดนแต๊ะอั๋งล่ะสิ ซึ่งเป็นคำพูดที่ทำให้คนฟังรู้สึกแย่มาก รบกวนหน่วยงานช่วยตักเตือนหรือกระทำอะไรสักอย่างกับพนักงานที่พูดจาแย่ๆ แบบนี้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 2 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ จะสอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ