กระเป๋ารถเมล์ชักสีหน้าใส่

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้ (21/09/2018) รถเมล์สาย 79 เลขทะเบียน 13-1462 ช่วงเวลา 7.10น. ที่จรัญฯ กระเป๋ารถเมล์เป็นผู้ชายสวมผ้าปิดปาดและสวมแว่นตากรอบสีดำ ชักสีหน้าใส่เด็กวัยรุ่นคนหนึ่งตอนที่ขึ้นมาบนรถเนื่องจากเด็กคนนั้นจะไปยืนด้านหลังตัวรถ พร้อมกล่าวด้วยน้ำเสียงแข็งๆตึงๆว่าจะไปยืนหน้าบันไดทำไม ตรงนี้ก็โล่ง กรอกตามองบนด้วย ซึ่งคิดว่าพูดจาและทำสีหน้าดีๆก็ได้

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 79 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานเก็บค่าโดยสารคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเเสดงกิริยา มารยาทที่ดีกับผู้โดยสาร ทุกครั้งครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกทาง ขสมก. จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณผู้ใช้บริการ