กระเป๋ารถเมย์63สีแดง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมย์ พัดลม สีแดงครีม 63 คุณป้ากระเป๋ารถเมย์ใส่แว่น ชื่อ สำราญ เส้วอ* คุณป้าน่ารักมาก พูดเพราะ ทุกคำ ยิ้มแย้มสดใส คอยดูแลช่วยเหลือผู้สุงอายุขึ้นลงอย่างดี

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ