กระเป๋ารถเมย์ พูดจาไม่สุภาพ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
นั่ง137ป้ายตรงข้ามเซ็นทรัล พระราม9 เจอกระเป๋ารถเมย์ พูดจาไม่สุภาพ ประชดลูกค้า เนื่องจากขึ้นรถไปแล้วพึ่งแจ้งว่าจอดแค่ป้ายบิ่กซีรัชดาละเปิดประตูให้ลง มีการบอกว่าแจ้ง แต่มาแจ้งต้องขึ้นรถแล้ว แล้วมาพูดประชดใส่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควร ในการบริการ จักการกระเป๋ารถเมย์ให้ด้วยคะ โดน สอง รอบ แล้ว เลขข้างรถ 4045 เป็น ผญ ตัวร่างใหญ่ ผิวออกดำ สีเข้ม ผม สั้นเสียงดังๆคะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ