กระเป๋ารถเม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อวันที่ 30/03/18 เวลาประมาณ 17.20 ได้ขึ้นรถเม สาย 62 (เมร้อน) ที่ป้าย ตึกมหาทุน ได้ทำการยื่นค่าโดยสารให้กับกระเป๋าเม แต่นางไม่รับ ไปรับของคนที่นั่งด้านหลังก่อน พอรับด้านหลังเสร็จ นางจึงรับของเรา เราให้ไป 20.50 แต่นางกวนมาก นางถอนเงินให้เราโดยใช้ เหรียญบาท 13 เหรียญและเหรียญ 2 บาท 1 เหรียญ ถ้าเงินถอนนางไม่มีเหรียญ 10 หรือ เหรียญ 5 เราก็ไม่ว่าอะไร แต่นางมีทั้งเหรียญ 10 และเหรียญ 5 แต่กับถอนเหรียญบาทมาคืออะไร เจตนาจะกวน หรืออะไร

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.ได้เรียกพนักงานมาอบรมกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แนะนำบริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย โดยคำนึงถึงความสะดวกและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นหลัก หากได้รับการร้องเรียนในกรณีเช่นนี้อีก องค์การจะดำเนินการพิจารณาลงโทษสถานหนักต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ